Specjalista ds. BHP

Hiab jest światowym liderem w dziedzinie przeładunku drogowego, inteligentnych usług i rozwiązań połączonych cyfrowo.Oferta Hiab obejmuje najlepsze w swojej klasie żurawie cargo HIAB, żurawie leśne i recyklingowe LOGLIFT i JONSERED,podwieszane wózki widłowe MOFFETT, urządzenia do wymiany nadwozi MULTILIFT, jak również platformy załadunkowe DEL,WALTCO i ZEPRO.  Jako pionier w swojej branży firma Hiab koncentruje się na zwiększaniu wydajności naszych klientów i kształtowaniu przyszłości inteligentnego przeładunku. www.hiab.com

Hiab jest częścią Cargotec Corporation. www.cargotec.com.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 • Współtworzenie i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Aktywne uczestnictwo i doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz BHP,
 • Współtworzenie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Koordynacja działań oraz doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP (szkolenia wstępne, okresowe, instruktaże),
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie BHP, a także w pracach zespołów zajmujących się problematyką BHP, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 • Inicjowanie i rozwijanie w zakładzie pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii,
 • Koordynowanie prowadzonych analiz i sugerowanie rozwiązań problemów z zakresu BHP,

Aby odnieść sukces na tym stanowisku powinieneś spełnić następujące kryteria: 

Wykształcenie

 • Wyższe podyplomowe z zakresu BHP

Doświadczenie

 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy

Kompetencje I umiejętności

 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość pakietu Office,
 • Zorientowanie na cel,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • Umiejętność koordynowania zadań,
 • Asertywność.

To oferujemy:

 • Czynny udział w budowaniu nowych międzynarodowych struktur organizacji,
 • Dostęp do bogatego pakietu świadczeń socjalnych: dofinansowanie do karty MultiSport, wypoczynku pracownika i jego rodziny oraz dostęp do obiektów sportowych i kulturalnych,
 • Dofinansowanie do pysznych posiłków w firmowej kantynie,
 • Darmowa kawa i herbata,
 • Dodatek transportowy,
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej Medicover i ubezpieczenie z firmy Uniqa,
 • Dostęp do Prywatnego Programu Emerytalnego i inne.

 

Miejsce pracy: Stargard

Prosimy o dopisanie w treści CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę dla Cargotec Poland Sp. z o.o., Wyodrębniony Obszar Organizacyjny HIAB  z siedzibą w Stargardzie, 73-102, przy ul. Stalowej 2, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Cargotec Poland Sp. z o.o. WOO HIAB, z siedzibą w Stargardzie 73-102, przy ul. Stalowej 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.

 • Stanowisko:
 • Lokalizacja:
  Stargard

Aplikuj